Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej

INFORMACJA

Utworzono dnia 02.08.2016
Czcionka:

 

INFORMACJA

o obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krasocin

 

W związku z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krasocin, zgodnie z obowiązującym prawem przypominamy o obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej mieszkańców zamieszkałych w Gminie Krasocin.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej nakłada art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 poz. 1399 z późn. zm.) zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku gdy nieruchomość została wcześniej wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Przypominamy, że uchylanie się od nałożonego ustawą obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, nie znajduje żadnego prawnego uzasadnienia. W takim przypadku Wójt Gminy ma możliwości prawne: wydania decyzji nakazującej wykonanie obowiązku (art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz sankcji grzywny. Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.z 2016 r. poz. 559).

W związku z powyższym zwracamy się o niezwłoczne przystąpienie do wykonania obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej w terminie do dnia 05.09.2016r. O zamiarze podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej należy powiadomić Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasocinie co najmniej 2 dni przed planowanymi pracami. Nie wykonanie obowiązku w w/w terminie spowoduje wszczęcie postępowania zmierzającego do wydania decyzji administracyjnej.

 

 

 

 

 

 

 


 ZAŁĄCZNIKI:

Informacja

Utworzono dnia 02.08.2016, 15:14

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 34

W poprzednim tygodniu: 24

W tym miesiącu: 96

W poprzednim miesiącu: 138

Wszystkich: 5017